Vår anbefaling

Hensyn til natur, industri og krafteksport må balanseres for å finne en langsiktig kraftløsning. En realistisk løsning som mer enn dobler norsk kraftproduksjon frem til 2040 er mulig.

Bannerbilde

Vår anbefaling

70-110

milliarder

økt BNP-bidrag

80 000

nye arbeidsplasser skapt

-2000

km²

landareal

-6000

km²

havareal

Vår anbefaling i tall

ikon for tittel
Eksportmuligheter
Beholde en markedsbasert modell som tilrettelegger for kraftutveksling med Europa, samtidig som Norge får relativt lav kraftpris (35-45 øre/KWh)
ikon for tittel
Konkurransedyktige arbeidsplasser
Støtte til industri som har flere konkurransefortrinn enn rimelig kraft
ikon for tittel
Arealbegrenset bruk av natur
Tilpasset utbygging av havvind, landbasert vind og satsing på solceller på bygg

Dette er kun et utdrag fra rapporten. Last ned fullversjonen for å lese mer.

McKinsey mener det finnes et realistisk alternativ for morgendagens Norge, som på en god måte balanserer de tre ulike samfunns­interessene i kraftpolitikken. I dette alternativet bygger vi ut fornybar kraft som tar hensyn til verdien av natur og stimulerer til etablering av ny grønn industri basert på andre fortrinn enn rimelig fornybar kraft. I tillegg styrker vi forsynings­sikkerheten ved å bli en integrert del av et europeisk kraftmarked. Dermed bruker vi natur i dag for å nå klimamålene våre, balansere de tre samfunnsinteressene, unngå fremtidig kraft­krise og sørge for en akseptabel kraftpris.

Norges årlige produksjonskapasitet av kraft øker til ~370 TWh i 2040.

Norge storsatser på havvind, og utbygger 135 TWh, totalt ~30GW årlig i 2040. Denne kraften er øremerket eksport og kobles direkte til kontinentet gjennom etablering av nye hybridkabler. Se dypdykk i den fulle rapporten.

Vi investerer i landbasert vindkraft, og oppnår totalt ~38 TWh ny produksjons­kapasitet. Dette skjer gjennom opp­graderinger av eksisterende kraft­verk (~8 TWh), samt ny utbygging (~30 TWh). Se dypdykk i den fulle rapporten.

Norge bygger ut total produksjons­kapasitet i vannkraft på ~20 TWh og betydelige mengder solkraft på tak (~20 TWh).

Landet forsterker transmisjons­nettet innenlands for å unngå flaske­halser. Dette bidrar i tillegg til at vi tåler betydelig økt kraftvolum, samt legger til rette for sømløs transport av overskuddsstrøm fra nord til sør og videre til Europa.

For å lykkes i å balansere de tre samfunns­interessene, må vi sørge for lav kraftpris innenlands, storstilt eksport og arealbegrenset kraft­produksjon. Utbyggingen av rimelig kraft­produksjon i dette scenariet er høyt nok til å dekke forbruket innenlands. Ekspansiv havvindsproduksjon skaper også betydelige eksportinntekter gjennom hybridkabler. Tett integrasjon med det europeiske kraftsystemet bidrar i tillegg til forsyningssikkerhet i Norge. Rimeligere kraft enn på kontinentet stimulerer nye næringer til å etablere seg i Norge. Sammen med klimaforpliktelser og elektrifisering øker det norske kraftforbruket i scenariet med ~80 TWh i 2040.

ikon for tittel
“McKinsey mener det finnes et realistisk alternativ for morgendagens Norge, som på en god måte balanserer de tre ulike samfunns­interessene i kraftpolitikken.”

Denne løsningen har en ambisjon om å oppnå mest mulig verdi­skaping og arbeids­plasser i Norge, samtidig som vi begrenser natur­inngrep. Vi ønsker dermed å bruke natur for å bygge ut tilstrekkelig kraft til å stimulere eksisterende og ny industri gjennom rimeligere kraft enn kontinentet. Samtidig bidrar vi til forsynings­sikkerhet i Europa gjennom eksport.

Norge oppnår en BNP-økning på 70-110 milliarder kroner, drevet av store eksportinntekter (~60 prosent) og ny industrietablering (~40 prosent). I tillegg skaper vi ~80 000 arbeids­plasser, hvor halvparten av arbeids­plassene vil komme gjennom etablering av nye næringer og gjennom ny kraft­produksjon. Sistnevnte drives i hoved­sak av havvinds­utbygging og tilhørende industriklynger, som forventes å kunne skape over ~30 000 arbeidsplasser. Til tross for attraktive bidrag til verdiskaping og sysselsetting, må Norge tåle beslag av ~2000 km² på land og ~6000 km² i havet.