Norge i morgen
2023

Fra kraftunderskudd til bærekraft

Sammendrag

Norge styrer mot kraftunderskudd. Men en kraftkrise kan unngås. Les mer om hvordan i dette sammendraget fra McKinseys nye rapport “Norge i morgen 2023: Fra kraftunderskudd til bærekraft”.

Les mer

Fortrinn i fare

Norske naturressurser har gjort Norge til en energinasjon med store konkurransefortrinn for landets næringsliv. Nå er fortrinnet i fare fordi utbyggingen av ny kraft stagnerer, samtidig som behovet for mer grønn kraft øker.

Les mer

Vår anbefaling

Hensyn til natur, industri og krafteksport må balanseres for å finne en langsiktig kraftløsning. En realistisk løsning som mer enn dobler norsk kraftproduksjon frem til 2040 er mulig.

Les mer

Fra ord til handling

Seks beslutninger for å sikre kraftoverskudd, og fire gode grunner til at Norge kan lykkes.

Les mer

Norge i morgen 2023

Fra kraftunderskudd til bærekraft

Utbygging av ny kraft holder ikke tritt med økende etterspørsel, og Norge kan styre mot et kraftunderskudd allerede før 2030.

For å bidra med et forslag til løsning på hvordan vi sikrer fremtidig kraftoverskudd i Norge, har vi i McKinsey Norge derfor skrevet rapporten «Norge i morgen 2023: Fra kraftunderskudd til bærekraft» som du kan laste ned her. Rapporten er utarbeidet på eget initiativ, uten eksterne oppdragsgivere.

Ifølge rapporten kan norsk kraftproduksjon mer enn dobles frem til 2040. Opp fra dagens 160 TWh til om lag 370 TWh. Dette kan oppnås gjennom stor satsing på både havvind og landvind, sammen med oppgradering av vannkraft og installasjon av solkraft på tak.

Rapporten tar utgangspunkt i at tre legitime, men tildels motstridende samfunnsinteresser forhindrer oss i å ha et helhetsperspektiv som er nødvendig for å finne en god langsiktig løsning for å øke kraftproduksjonen.

De tre samfunnsinteressene er: Ønsket om å bevare norsk natur, ønsket om mer rimelig fornybar kraft til grønn industri, og ønsket om å tjene mest mulig på krafteksport til utlandet.

Vi har i rapportarbeidet analysert scenarier der oppnåelsen av én av samfunnsinteressene stilles som et udiskudabelt krav. Beregningene vi har gjort viser at dette ikke gir en god utvikling av det norske kraftsystemet. En samfunnsinteresse – enten det er å bevare natur eller mer grønn industri – vil alltid gå på bekostning av en annen.

Vi viser så at det er mulig å komme frem til en betydelig bedre løsning ved å balansere de tre hensynene. Det krever at beslutninger baseres på et faktabasert helhetsbilde, der en våger å synliggjøre avveininger.

Og nettopp det er selve målet vårt med denne rapporten.

Last ned

Norge i morgen 2022

Ti mulighetsnæringer

Norge har de siste femti årene opparbeidet seg en enorm oljerikdom. Men det norske oljeeventyret går mot slutten, samtidig som klima- og miljøhensyn krever at verdens olje- og gassforbruk reduseres. De neste årene må Norge bygge flere næringer for å sikre fremtiden for nye generasjoner, kompensere for bortfallet av olje­inntekter og skape et bærekraftig samfunn.

For å lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Denne rapporten er nettopp vårt bidrag til gode beslutninger nå, for Norge i morgen.

Last ned

Norge i morgen

10

mulighetsnæringer mot 2030

310

milliarder økt verdiskaping (BNP)

210 000

nye arbeidsplasser

Norge i morgen 2022 – ti mulighetsnæringer for Norge

Norge i morgen 2022 – ti mulighetsnæringer for Norge

ikon for tittel
Hydrogen

Hydrogen blir et av verdens viktigste svar på klima- og energikrisen. Norsk gass-, vann- og vindkraft gjør at Norge kan produsere grønt og blått hydrogen billigere enn konkurrentene. Vi kan bygge opp en helt ny næring som blir en bærebjelke i verdens grønne skifte.

ikon for tittel
Havvind

Halvparten av elektrisiteten Europa får fra havvind i 2050 kan komme fra Nordsjøen. Om vi overfører kompetansen fra oljebransjen, kan havvind bli det neste norske industrieventyret i Nordsjøen.

ikon for tittel
Batterier

Om vi tar hele landet i bruk og skaper Europas mest bærekraftige og konkurransedyktige batteriverdikjede, kan Norge produsere batterier til 2 millioner elbiler i 2030.

ikon for tittel
Karbonfangst og -lagring (CCS)

Tiden for luftige måneferder er forbi. Norges muligheter ligger dypt nede under Nordsjøen. Der kan vi lagre like mye CO₂ som Europa slipper ut på 25 år, og dermed bli en av verdens største CO₂-banker.

ikon for tittel
Grønn maritim næring

Når globale klimautslipp fra sjøfart skal halveres, er det en fordel å allerede ha verdens mest dekarboniserte flåte. Norge kan nok en gang befeste sin posisjon som ledende sjøfartsnasjon.

ikon for tittel
Industriell programvare

Den digitale teknologirevolusjonen som har forandret hverdagen til verdens forbrukere, treffer nå verdens industrier. Det Silicon Valley er for forbrukerteknologi, kan Norge bli for industriell programvare.

ikon for tittel
Forbrukerplattformer

Verdien av markedet for plattformløsninger tredobles frem mot 2025. Norsk superfart med oppstartsboom av teknologiselskaper skaper globale vinnermuligheter. Vi må bare bli like gode som Sverige.

ikon for tittel
Sirkularitet

Forbruk må erstattes av gjenbruk om vi skal få til det grønne skiftet. Uten sirkularitet, finnes ingen reell bærekraft. Fra produksjon, bruk og gjenbruk til gjenvinning er det store næringsmuligheter for Norge.

ikon for tittel
Havbruk

Verden trenger mer mat som må produseres uten økte klimautslipp. Fordi løsningen finnes i havet, bør vi høyne ambisjonene for en av Norges største eksportsuksesser. Tiden er inne for å introdusere verden for et nytt norsk fiskeslag.

ikon for tittel
Turisme

Historien om naturskjønne Norge selger seg ikke selv. Men om vi tar et valg om å behandle turisme like strategisk og ambisiøst som andre næringer, kan flere høykvalitets­turister bli et av svarene på hva vi skal leve av etter oljen.