Turisme

Historien om naturskjønne Norge selger seg ikke selv. Men om vi tar et valg om å behandle turisme like strategisk og ambisiøst som andre næringer, kan flere høykvalitets­turister bli et av svarene på hva vi skal leve av etter oljen.

Bannerbilde

Turisme i Norge 2030

14

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP)

31

milliarder

Underliggende markedsvekst, verdiskaping (BNP)

45

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

17 000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Bli verdens ledende land på bærekraftig høykvalitetsturisme

ikon for tittel
Kraftsenter for distribusjon
Bygge reiselivsflaggskip som kan vokse i utlandet og knytte seg til større nettverk og merkevarer
ikon for tittel
Reisemål for høykvalitetsturisme
Bli en attraktiv destinasjon for betalingsvillige høykvalitetsturister
ikon for tittel
Bærekraftig turisme
Bli verdens ledende destinasjon for bærekraftig turisme

Det er lett å undervurdere turisme som fremtidsnæring når man diskuterer hva Norge skal leve av i fremtiden. Ferier, reiser og opplevelser kan tilsynelatende virke trivielt sammenlignet med andre norske næringer nevnt i denne rapporten.

Men med rundt ti prosent av det globale bruttonasjonalproduktet før pandemien, eller om lag tre ganger så mye som for eksempel jordbruk, er turisme i realiteten en global mega­industri. Hjemme i Norge lever likevel næringen i skyggen av annen naturressursbasert næring, og preges i dag av sterk fragmentering og lave marginer.

Pandemiens reiserestriksjoner har gitt reiselivet svært tøffe år. Nedstengningen har ført til nye betingelser, konkurser, men også fremskyndet omstilling. Når norsk og internasjonal turisme frem mot 2023 skal gjeninnhente tidligere aktivitet, og verdiskapingen frem mot 2030 skal stige med om lag 50 prosent sammenlignet med 2019-nivåer, står næringen overfor et paradigmeskifte.

Et moderne, profesjonalisert og bærekraftig reiseliv må reises fra asken. Skal Norge lykkes med å bygge en konkurransedyktig reiselivsøkonomi frem mot 2030, må vi behandle turisme like strategisk som andre næringer.

Produktet Norge er et underpriset knapphetsgode

Norske fjorder, fjell og fossefall er et knapphetsgode som har fristet, og vil fortsette å friste, utenlandske turister. Hjulpet av en global middelklasse med reisefeber, nye preferanser og høyere krav, burde Norge tenke både nytt og stort når vi planlegger for fremtiden.

ikon for tittel
Tiden er inne for å industrialisere norsk reiseliv.
Produktet Norge er et underpriset knapphetsgode.

Norges reiselivseventyr hviler på sterk privat og offentlig handlingsvilje. For det første må vi samle aktørene i et fragmentert, norsk reiselivsrike. Frem mot 2030 må vi tørre å bygge flaggskip som kan vokse i utlandet, og knytte seg til større nettverk og merkevarer. Dette for å sikre kontroll over distribusjon av norsk reiseliv, slik at verdier legges igjen i Norge og ikke hos utenlandske aktører.

Samtidig må vi bli mer bevisste på hvordan vi henvender oss til attraktive målgrupper som er nysgjerrige på Norge som destinasjon. Dette for å heve prisnivået, og sikre at vi henter ut verdiskapingspotensialet i reiselivet på lik linje som våre nordiske naboer. For eksempel legger utenlandske turister i snitt igjen 50 prosent mer penger i Finland enn i Norge.

Samtidig strekker mulighetene seg vel forbi profesjonalisering av eksisterende virksomhet. Som et foregangs­land for grønn infrastruktur, burde vi ikke slå oss til ro med våre gitte natur­fordeler. Status som et foregangsland for bære­kraftig turisme vil være et premiss for økt vekst.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten for norsk reiseliv kan bidra med 14 milliarder kroner i økt verdi­skaping (BNP) og 17 000 nye arbeidsplasser i 2030. Dette inkluderer ikke eksisterende bidrag til BNP eller arbeids­plasser fra norsk reiselivsøkonomi i 2019, eller underliggende vekst fra dette frem mot 2030.

Vil du diskutere turisme med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge