Grønn maritim næring

Når globale klimautslipp fra sjøfart skal halveres, er det en fordel å allerede ha verdens mest dekarboniserte flåte. Norge kan nok en gang befeste sin posisjon som ledende sjøfartsnasjon.

Bannerbilde

Grønn maritim næring i Norge 2030

11

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP)

4

milliarder

Underliggende markedsvekst, verdiskaping (BNP)

15

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

10 000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Befeste vår posisjon som en ledende grønn sjøfartsnasjon

ikon for tittel
Høyteknologiske skip
Utvikle en robust og ledende verdikjede for grønne høyteknologiske skip
ikon for tittel
Optimeringssystemer
Utvikle optimerings- og skipssystemer og systemer for maritim logistikk
ikon for tittel
Grønt drivstroff
Produsere grønt maritimt drivstoff

På 20- og 30-tallet – før Norge ble en oljeproduserende nasjon – økte verdens oljeetterspørsel. Norske rederier investerte i tankskip som gjorde Norge til en sentral aktør. Ikke bare var den norske flåten verdens fjerde største før andre verdenskrig – den var, med en motoriseringsandel på 60 prosent, også verdens mest moderne flåte.

Nesten hundre år senere er Norge fortsatt ledende innen modernisering av sjøfart. Ingen land i verden har en flåte med større innslag av CO₂-reduserende tiltak enn oss. Det lover godt når den blå næringen skal bli grønn.

Sjøfart er i dag problematisk for klimaet. Om lag tre prosent av globale klimautslipp kommer fra sjøtransport. For Norge er utslippene enda høyere. Sjøfart (inkludert sjøfart i forbindelse med fiske) står for opptil syv prosent av våre totale klimautslipp, tilsvarende 24 prosent av norske transportutslipp.

Nå stiller flere aktører strengere krav. Utslippsreduksjoner fra maritim næring står høyt på agendaen til både FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), EU og norske myndigheter. IMOs målsetting er at utslipp fra sjøfart skal reduseres med 50 prosent innen 2050. I tillegg stiller kapitalmarkedet og forbrukere strengere krav om at næringen skal redusere sine utslipp av klimagasser.

Norge har et forsprang. Med verdens mest avkarboniserte handelsflåte er Norge i dag ledende innen grønn skipsfart. Norges skipsflåte har opptil 10 ganger mer karbonreduserende tiltak enn det global snittet (13 prosent versus 1,5 prosent)

ikon for tittel
Blå arv, grønn fremtid.
Vi må tørre å satse mens andre fortsatt er avventende, og vi må være offensive for å skape morgen­dagens grønne maritime næring.

Men vi må likevel tørre å investere for fremtiden. Andre sektorer og industrier vil trolig gjennomføre det grønne skiftet raskere enn maritim sektor, da skip har lang levetid og det er kostbart og komplisert å redusere utslipp. Dermed kan ikke Norge lene seg på et global vekst, noe som igjen skaper en utfordring: Vi må tørre å satse mens andre fortsatt er avventende, og vi må være offensive for å skape morgendagens grønne maritime næring.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten for grønn maritim næring kan bidra med 11 milliarder kroner i økt verdiskaping (BNP) og 10 000 nye arbeidsplasser i 2030. Dette inkluderer ikke eksisterende bidrag til BNP eller arbeidsplasser fra grønn maritime næring i 2020, eller underliggende vekst fra dette frem mot 2030.

10x
Norges skipsflåte har opptil 10 ganger mer karbonreduserende tiltak enn det global snittet (13 prosent versus 1,5 prosent)
Vil du diskutere grønn maritim næring med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge