Havvind

Halvparten av elektrisiteten Europa får fra havvind i 2050 kan komme fra Nordsjøen. Om vi overfører kompetansen fra oljebransjen, kan havvind bli det neste norske industrieventyret i Nordsjøen.

Bannerbilde

Havvind i Norge 2030

24

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP

24

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

36 000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Ta posisjonen som Europas ledende havvindnasjon

ikon for tittel
Havvindparker i Nordsjøen
Installere store havvindparker på norsk sokkel med opptil 20 GW kapasitet
ikon for tittel
Leverandørindustri for havvind
Utvikle en leverandørindustri for havvind både for flytende og bunnfast teknologi, og levere tjenester til internasjonale havvindprosjekter tilsvarende 14 prosent av europeiske havvindprosjekter i 2030

Lille julaften 1969 markerte starten på det norske oljeeventyret i Nordsjøen. Etter lang tids leting, kunne det amerikanske oljeselskapet Phillips endelig rapportere om funnet av Ekofisk. Resten er historie.

I dag kan over 50 års erfaring med utvinning av utaskjærs olje og gass gi oss store fordeler på vei inn i det neste blågrønne eventyret på norsk sokkel: havvind.

Man må nesten ta inn over seg hvilke dimensjoner havvindturbiner har, før man kan forstå hvorfor kompetanseoverføringen fra oljeplattformer er så viktig. Dagens største vindturbiner er rundt 264 meter høye, med over 118 meter lange vingeblad og en rotordiameter på 242 meter. Høyden tilsvarer mer enn to Oslo Plaza-bygninger oppå hverandre.

Turbinene skal forankres i hav­bunnen ute på åpent hav, eller på en flytende platt­form, på en måte som gjør at de tåler ekstreme værforhold. Da er det en fordel å ha en næring som har erfaring med å bygge komplekse og teknisk avanserte installasjoner til havs fra før. Denne installasjonserfaringen, samt infra­strukturen og leverandør­industrien rundt, er noen av byggeklossene som muliggjør en norsk storsatsing på havvind.

En verden som trenger langt mer fornybar energi enn det vi har i dag, gjør markedsmulighetene innen havvind enorme. EUs nåværende strategi for havvind legger opp til at mer enn 60 GW skal installeres innen 2030, mer enn en dobling av kapasitet mot dagens nivå. Dette er konservativt mot andre kilder som forventer omkring 110 GW installert innen 2030. Globalt forventes at omkring 270 GW havvind vil være installert innen 2030, omkring 19x så mye som dagens installerte kapasitet.

ikon for tittel
Havvind kan bli det neste eventyret i Nordsjøen.
Globalt forventes det at rundt 270 GW havvind vil være installert innen 2030, omkring 19x så mye som dagens installerte kapasitet.

Likevel er næringen fortsatt i en tidlig vekstfase. I dag er det havvindparker med bunnfaste turbiner som er mest utbredt. Det store potensialet utløses likevel først når man får mange flytende havvindparker, altså parker med turbiner som ikke er fundamentert i havbunnen. Når havdybden ikke lenger begrenser, kan man velge de beste havområdene med tanke på vindforhold. Langt til havs er vinden kraftig og konstant, og man kan produsere kraft forutsigbart og effektivt. Her er man også lenger unna mennesker og deres nabolag.

Fordi dette er en industri der både kompetanse og naturforhold legger til rette for norsk suksess, burde vi stake ut kursen allerede i dag, for å lykkes i morgen. Likevel er det i 2021 kun utlyst to områder for havvind på norsk sokkel: Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord. Samlet, kan det bare gis konsesjon for 4,5 GW. Det er for lite. Frem mot 2030, burde Norge utlyse konsesjoner for å bygge ut minst 20 GW kapasitet på norsk sokkel. En slik utlysning vil akselerere mobiliseringen av både industri og investorer umiddelbart, og vil være avgjørende for å realisere det norske havvindpotensialet.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten for hav­vind kan bidra med 24 milliarder kroner i økt verdiskaping (BNP) og 36 000 nye arbeidsplasser i 2030. Verdiskapingen vil være knyttet til havvindprosjekter i Nordsjøen, men det kan også komme betydelige inntekter dersom norsk leverandørindustri blir en viktig bidragsyter til europeisk og internasjonal havvindnæring. Arbeidsplassene som skapes i havvindnæringen vil i stor grad være et mulig fremtidig alternativ for mennesker som i dag jobber med olje og gass.

50
I dag kan over 50 års erfaring med utvinning av utaskjærs olje og gass gi oss store fordeler på vei inn i det neste blå­grønne eventyret på norsk sokkel: havvind
Vil du diskutere havvind med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge