Batterier

Om vi tar hele landet i bruk og skaper Europas mest bærekraftige og konkurransedyktige batteriverdikjede, kan Norge produsere batterier til 2 millioner elbiler i 2030.

Bannerbilde

Batterier i Norge 2030

40

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP)

40

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

33 000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Ta hele landet i bruk for å skape Europas mest bærekraftige og konkurransedyktige batteriverdikjede

ikon for tittel
Celleproduksjon på 200 GWh
Bli en av Europas største battericelleprodusenter med et produksjonsvolum på 200 GWh
ikon for tittel
Foregangsland for anodeproduksjon
Bli europeisk leder innen anodeproduksjon og ta 20 prosent av markedet for katoder
ikon for tittel
Ledende råvare­foredler
Bli Europas ledende råvareforedler og utforske nye muligheter innen utvinning og gjenvinning av råvarer

Det er typisk norsk å sette pris på god batterikapasitet. Spør bare eierne av Norges 500 000 elbiler, som samlet representerer den høyeste markedsandelen for elektriske biler i hele verden.

Sannsynligvis har mange av Norges elbilsjåfører av og til kjent på «rekke­viddeangst». Det er en liten bit av den store batteri­utfordringen vi står overfor i det grønne, elektriske skiftet. Der fossile energikilder lenge har gitt oss fleksibilitet og i praksis ubegrenset rekkevidde, må vi fremover produsere ren elektrisitet for så å lagre den. Først når vi har kostnadseffektiv lagring uten dagens kapasitets­begrensninger, vil vi kunne bruke den grønne kraften når og hvor vi vil. Det er derfor verden trenger batterier.

Etterspørselen etter batterier vil om få år trolig være langt høyere enn tilbudet. Under klimatoppmøtet i Glasgow høsten 2021, signerte en rekke land og selskaper frivillige løfter om å fase ut alle fossil­drevne personkjøretøy innen 2040. Dette kommer samtidig som EU styrer mot å forby nye bensin- og dieselbiler innen 2035. Beslutningen påvirker bilbransjen og forbrukere, og forventet etterspørsel etter elektriske kjøretøy, som igjen driver omtrent 80 prosent av etterspørselen for batterier, vil kunne føre til et udekket europeisk batteri­behov på om lag 20 prosent i 2030.

De største flaskehalsene for batterinæringen er tilgang på råmaterialer og konkurransedyktig teknologi for europeisk egenproduksjon av aktive materialer til batteriproduksjon. Norge kan bidra til å løse begge disse flaskehalsene, fordi vi har eksisterende gruveindustri og fremoverlente industriaktører med sterk innovasjonskraft.

ikon for tittel
Ta hele landet i bruk.
Først når vi har kostnads­effektiv lagring uten dagens kapasitets­begrensninger, vil vi kunne bruke den grønne kraften når og hvor vi vil. Det er derfor verden trenger batterier.

Men selv om Norge har et grunnleggende sterkt utgangspunkt gjennom eksisterende støtteindustrier og andre naturgitte fordeler, som tilgang til ren elektrisitet fra fornybare kilder, er batterieventyret kun oppnåelig om vi raskt tar grep.

Aktører innen batteriproduksjon vil bare lykkes om de får store og langsiktige avtaler med bilbransjen og andre produsenter som trenger batteriteknologi. Dette er avtaler som skrives nå. Dessuten har Norges hovedkonkurrenter, som Sverige, Finland og Tyskland, allerede fått et forsprang i form av nasjonale strategier, høye ambisjoner og gode ramme­betingelser fra EU. For eksempel har EU godkjent støtte til europeiske batteriaktører på over 60 milliarder kroner gjennom to IPCEI-runder de siste fem årene. Norge var ikke en del av denne tildelingen. Derfor må vi handle raskt, og satse stort, om vi skal gripe vår unike inngang til batterinæringen.

For å lykkes er det avgjørende at Norge utarbeider en nasjonal ambisjon for batterier, med utgangspunkt i en gjennomgående klyngetilnærming. Dette vil bety at samarbeidende industribedrifter i en bransje samlokaliseres innenfor et begrenset geografisk område. Våre analyser viser at en klyngetilnærming er nødvendig for å realisere kostnadsfordeler gjennom samarbeid og samlokalisering på tvers av batteriverdikjedens forskjellige ledd. Gjør vi dette, kan vi få en kostnadsledende posisjon i Europa, med en 6-9 prosents kostnadsfordel overfor Tyskland.

Norges batterieventyr er også avhengig av sterk politisk handlingsvilje. På nasjonalt nivå må kompetanse utvikles, og konsesjonsprosesser må gå raskt. På et internasjonalt nivå må gode handelsavtaler sikre eksportgrunnlaget.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten kan gjøre Norge til en av Europas største battericelleprodusenter, med en oppnåelig kapasitet på 200 GWh i 2030. Det tilsvarer batterikapasiteten til omlag 2 millioner elbiler. Samtidig vil satsningen bidra til 40 milliarder kroner i økt verdiskaping (BNP) og 33 000 nye arbeidsplasser i 2030. For Norges del vil mange av de viktigste lokasjonene være geografisk spredt, og på den måten vil batterinæringen være en mulighet som tar hele landet i bruk.

200 GWh
En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten kan gjøre Norge til en av Europas største battericelleprodusenter, med en oppnåelig kapasitet på 200 GWh i 2030
Vil du diskutere batterier med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge