Havbruk

Verden trenger mer mat som må produseres uten økte klimautslipp. Fordi løsningen finnes i havet, bør vi høyne ambisjonene for en av Norges største eksportsuksesser. Tiden er inne for å introdusere verden for et nytt norsk fiskeslag.

Bannerbilde

Havbruk i Norge 2030

54

milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, verdiskaping (BNP)

29

milliarder

Underliggende markedsvekst, verdiskaping (BNP)

83

milliarder

Total økning 2020-30, verdiskaping (BNP)

18000

Bidrag fra konkrete initiativer i denne rapporten, sysselsetting (årsverk)

Utvikle verdens mest bærekraftige havbruk for å muliggjøre radikal vekst

ikon for tittel
Bærekraftige oppdrettsløsninger
Bli den ledende havbruksnasjonen for bærekraftige oppdrettsløsninger
ikon for tittel
Ny oppdrettsteknologi
Befeste posisjon som førende nasjon innen ny oppdrettsteknologi
ikon for tittel
Nye arter
Etablere Norge som global markedsleder for nye arter (for eksempel torsk)
ikon for tittel
Innenlands foredlingsprosess
Hente hjem foredlingsprosessen av norsk fisk fra utlandet

Norsk laks på menyene til verdens mest eksklusive restauranter er bare et av mange bevis på at Norge har lykkes som havbruksnasjon.

I 2020 eksporterte Norge 2 700 000 tonn sjømatprodukter for 105,7 milliarder kroner, tilsvarende 37 millioner måltider hver dag i et helt år. Norsk sjømat sto for om lag 10 prosent av Norges samlede eksportinntekter i 2020.

Med andre ord skiller norsk havbruksnæring seg fra en rekke av de andre næringene i denne rapporten fordi den allerede er en etablert og sterk næring, med eksisterende arbeidsplasser og inntekter.

Når havbruk likevel kategoriseres som en mulighetsnæring, handler dette om de svært gode vekstmulighetene som finnes i næringen. Hjulpet av et verdensmarked med økt appetitt på fisk, i kombinasjon med en helt unik verdikjede i norsk havbruksnæring, burde Norge tenke stort når vi planlegger for fremtiden.

Potensialet for norsk havbruksnæring kan illustreres ved å se til den norske laksen som eksportforbilde. I år 2000 eksporterte Norge om lag 383 000 tonn oppdrettsbasert laks og ørret, til en verdi av 11,1 milliarder kroner. Tyve år senere, i 2020, eksporterte vi 1 400 000 tonn, til en verdi av 74 milliarder kroner.

ikon for tittel
Sjømateventyret er ikke over.
Havbruksnæringen har sjudoblet omsetningen på 20 år. Volumene er nesten firedoblet. Dette eventyret kan gjenskapes

Havbruksnæringen har sjudoblet omsetningen på 20 år. Volumene er nesten firedoblet. Dette eventyret kan gjenskapes. For der laksen har banet vei, ligger alt til rette for at andre norske fiskearter kan følge etter. Laksen er blitt vårt «røde gull». Kan torsk og andre arter kanskje bli vårt «hvite gull»?

Det som gjør den norske verdikjeden unik, er at den er mer eller mindre komplett. I bunn ligger gode reguleringer, forskning og utdanning. Dette sikrer oss biologisk kompetanse om avl og yngel til fôr og høyteknologiske oppdrettsanlegg tidlig i løpet. Senere i løpet bidrar moderne slakterier, effektiv infrastruktur og god markedsføring til verdimaksimering av norsk fisk på utenlandske middagstallerkener.

Med et så sterkt fundament å bygge videre på, kan Norge satse stort på havbruk. Vi bør nemlig ikke slå oss til ro med å være verdens beste sjømatsnasjon, men heller gripe sjansen til å utvikle verdens mest bærekraftige havbruk for å muliggjøre radikal volumvekst. Mulighetene strekker seg forbi vekst i eksisterende lakseoppdrett: Norge kan bli en global leverandør av nye fiskearter, utvikle nye oppdrettsteknologier og hente hjem foredlingen av norsk fisk.

En vellykket storsatsing på initiativer i denne rapporten for norsk havbruk vil muliggjøre radikal volumvekst og kan bidra med 54 milliarder kroner i økt verdiskaping (BNP) og 18 000 nye arbeidsplasser i 2030. Dette inkluderer ikke eksisterende bidrag til BNP eller arbeidsplasser fra havbruksnæringen i 2020, eller underliggende vekst fra dette frem mot 2030.

10%
Norsk sjømat sto for om lag 10 prosent av Norges samlede eksportinntekter i 2020
Vil du diskutere havbruk med oss?

Norge i morgen – ti mulighetsnæringer for Norge